Anmäl medarbetare till fonden

Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att anmäla till KFS Trygghetsfond. Anmälningsblanketten ska fyllas i och skrivas under av både arbetsgivare och den uppsagde medarbetaren.

Ladda ner anmälningsblanketten och spara den på din dator. Fyll i uppgifterna i blanketten, skriv ut, skriv under och skicka in den till oss. Ett tips är att spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den så riskerar du inte att tappa information. 

Både arbetsgivare och den uppsagde medarbetaren ska lämna uppgifter i anmälan och skriva under blanketten. Bifoga kopia på MBL-protokoll och eventuell turordningslista från arbetsbristförhandling.

När vi fått in anmälan tar vi upp ärendet i vår beredargrupp. Vi skickar sedan ett brev med beslut till den uppsagde medarbetaren om han eller hon omfattas av fonden. 

Mejla eller posta blanketten

Blanketten skannar du in och mejlar till info@kfs.net. Du kan också posta den till:
KFS-företagens Trygghetsfond
Hornsgatan 15
118 82 Stockholm. 

Har du frågor eller stöter på problem, kontakta Johan Frisö, 08-452 78 00, johan.friso@kfs.net.