Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanliga frågor från arbetsgivare och fackliga företrädare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över något.

För arbetsgivare

Vilka företag omfattas av KFS-företagens Trygghetsfond?

De företag som var medlemmar i KFS 2018-12-31 och då omfattades av Trygghetsfonden är anslutna till oss. Företag som var medlemmar i KFS vid samma datum men inte var anslutna till trygghetsfonden kan ansöka om att omfattas av fonden. Ansökan prövas av fondens styrelse.

Hur gör jag som arbetsgivare vid omställning och arbetsbrist?

Trygghetsavtalet omfattar i stort sett alla fast anställda med en anställningstid om minst ett år och en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Läs mer om vem som kan få stöd från KFS Trygghetsfond.

Det är du som arbetsgivare som ska påbörja ansökan till oss för varje uppsagd medarbetare. Fyll i vår blankett och se till att den uppsagde medarbetaren fyller i sina uppgifter och skriver under innan du skickar in den till oss.

Om du befinner dig i varselstadiet kan du börja med att kontakta vår verksamhetsansvarig Johan Frisö, johan.friso@kfs.net eller 08-452 78 00, för att få mer information om hur du går tillväga.

Kan KFS Trygghetsfond kontaktas innan uppsägningar skett?

Ja, det är till och med att rekommendera. Kanske kan uppsägningar undvikas? Kanske kan företaget lämna in en projektansökan? Det är viktigt att du kontaktar vår verksamhetsansvarig så tidigt som möjligt för att diskutera möjligheter. Ett nära och tidigt samarbete med KFS Trygghetsfond ger bra förutsättningar för att utreda om vi genom proaktiva åtgärder kan komma att undvika framtida uppsägningar genom till exempel kompetensutvecklingsinsatser. I ett proaktivt projekt kan fonden vara medfinansiär för de insatser som kan behövas. Kan inte arbetsbristuppsägningar undvikas är det ändå en bra idé att i ett tidigt skede kontakta oss för rådgivning och stöd.

Vad är avgiften till fonden?

KFS-företagens Trygghetsfond administreras sedan den 1 april 2018 av Omställningsfonden. För att bygga upp en gemensam kassa för framtida omställning och kompetensutveckling har parterna beslutat att en avgift om 0,1% av bruttolönesumman ska debiteras alla företag och organisationer i Sobona och inbetalas till Omställningsfonden.

För fackliga företrädare

Hur informerar jag medlemmarna?

Du kan informera om vilka som omfattas av trygghetsavtalet. Vilket stöd som kan erbjudas ser olika ut från person till person. Alla insatser är individuella och anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar. Kontakta vår verksamhetsansvarig så kan vi ge råd och tips i den specifika situationen. 

Vad gör ni för våra medlemmar? Vad gör ni för mig som facklig företrädare?

Vi vill komma in i ett så tidigt skede som möjligt i en omställningsprocess. Vi kan ge stöd till både fackliga företrädare och till chefer. Ta gärna kontakt med oss redan under varselskedet för att få råd och information.

Vi ser gärna att vi kan träffas gemensamt, fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter. Fonden ägs av parterna gemensamt och i beredargruppen, som är partssammansatt, arbetar parterna tillsammans för klienternas bästa. Erfarenheten säger oss att det är ett framgångsrikt arbetssätt. Men finns det önskemål om att få information partsvis kan vi välja en sådan dialog också.

Varje uppsagd medarbetare kan ta kontakt med oss för information och/eller upprättande av individuell handlingsplan.

Vad kan jag tänka på?

Vid varsel och uppsägning så uppstår ofta oro och många funderingar hos de som blir uppsagda. Det är viktigt att möta denna oro och de frågor som finns. Här fyller trygghetsfonden en viktig funktion. Genom information och genom att möta personerna och samtala så skapar vi ofta ett större lugn. Det gör att de som sagts upp kan fokusera på sin framtid och börja se möjligheter i situationen. För i stort sett alla så löser det sig och många startar en ny karriär. Inte sällan hör vi från de som gått igenom ett omställningsprogram att ”det är faktiskt bra att det hände för nu är jag på en plats i mitt yrkesliv som är ännu bättre än tidigare”.

Tänk på det i dialogen med era medlemmar. Omställningen kan många gånger leda till något nytt, något ännu bättre. Samtidigt är det viktigt att ta allas oro på största allvar. Stötta och informera om vad som gäller. Då blir det lättare att förhålla sig till situationen. Ni är alltid välkomna att vända er till oss med era frågor.