Ansökan om stöd

Det är din arbetsgivare som ansvarar för att skicka in anmälan till oss. När vi fått in anmälan tar vi upp ärendet i vår beredargrupp som fattar beslut om du uppfyller villkoren för att få stöd av oss.

Så här går det till:

  1. Din arbetsgivare fyller i vår anmälningsblankett.
  2. Du kompletterar ansökan och skriver under. När du skriver under ger du oss tillstånd att hantera dina personuppgifter.
  3. Arbetsgivaren skickar in anmälan till oss och bifogar kopia på överenskommelse med facket och justerat samverkans- eller förhandlingsprotokoll.
  4. Vi tar upp ditt ärende i vår beredargrupp. Beredargruppen går igenom anmälan och säkerställer att du uppfyller villkoren för att få stöd av oss.
  5. Vi skickar ett brev till dig med beslut.
  6. När du får beslut om att du omfattas av KFS Trygghetsfonden, kontakta vår rådgivare så lägger vi upp en plan för framtiden.

Det är alltid din arbetsgivare som ska skicka in anmälan till fonden. Om du får problem med anmälan, kontakta oss så hjälper vi dig.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen och A-kassan

Tänk på att så snart som möjligt anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Din första arbetslösa dag ska du också besöka Arbetsförmedlingen och anmäla dig till din a-kassa.