Råd och stöd

Målet med vårt stöd är att du ska hitta en ny sysselsättning så snart som möjligt. Vägen dit kan se olika ut. Därför utgår vårt stöd alltid från dina behov.

Vår verksamhetsansvarig har lång erfarenhet av omställning och stöttar dig genom processen till en ny sysselsättning. Vi kan också ge ekonomiskt stöd.

En egen handlingsplan

Vägen till ett nytt jobb kan se olika ut beroende på vilka behov du har. Därför börjar vi alltid med att göra en individuell handlingsplan tillsammans dig. Kanske vill du byta bana helt och studera till ett nytt yrke? Starta eget företag? Vidareutbilda dig eller göra praktik? Vi kan ge rådgivning kring hur arbetsmarknaden ser ut, vilken kompetens du behöver fylla på med och coacha dig i jobbsökandet. Du ska se vårt stöd som ”hjälp till självhjälp”. Vi kan vara ett stöd på vägen men det är du som måste göra jobbet. Det är viktigt att du själv är aktiv.

Ekonomiskt stöd

Om du varit anställd mer än fyra år i ett KFS-företag kan du ansöka om ekonomiskt stöd hos Trygghetsfonden. Tänk på att du så snart som möjligt också ska anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Din första arbetslösa dag ska du besöka Arbetsförmedlingen och anmäla dig till din a-kassa.

Avgångsersättning (AGE)

AGE är en utfyllnad på din a-kasseersättning och följer a-kassans regler. Har du haft en lön över a-kassetaket kan du få ersättningen. För att få AGE ska du

  • ha rätt till a-kasseersättning
  • vara uppsagd på grund av arbetsbrist
  • ha arbetat minst fyra år i ett KFS-företag, eller hos en arbetsgivare som varit ansluten till Fastigos Trygghetsråd.

Du kan få AGE i maximalt 300 ersättningsdagar. 200 ersättningsdagar får du 80 procent av lönen du haft minskat med a-kassetaket. De sista 100 dagarna får du ersättning med 70 procent av lönen minskat med a-kassetaket.

Sjukdom, tillfällig anställning eller utbetalning av avgångsvederlag innebär att AGE-ersättningen flyttas fram motsvarande tid. Vid deltidsarbetslöshet kan du få AGE på deltid, så länge din totala inkomst överstiger lönetaket för a-kassa.

Starta eget

Planerar du att starta en egen verksamhet har du möjlighet att ansöka om ett näringsbidrag som täcker en del inköp du behöver göra för att komma igång med din verksamhet. Prata också med Arbetsförmedlingen. De kan eventuellt erbjuda ett så kallat aktivitetsstöd.

Löneutfyllnad

Får du ett nytt arbete med lägre lön kan du ansöka om löneutfyllnad under en övergångsperiod.

Utbildningsstöd

Har du behov av en vidareutbildning, praktik eller kanske utbildning till ett helt nytt yrke som ökar din anställningsbarhet kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Trygghetsfonden.

Kontakta Johan Frisö, fondens verksamhetsansvarig, så går vi igenom vilket ekonomiskt stöd som kan vara aktuellt för dig.