Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanliga frågor från arbetssökande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över något.

Jag har blivit uppsagd. Vad gör jag nu?

När du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl ohälsa ska din arbetsgivare lämna in en anmälan till KFS Trygghetsfond. Både din arbetsgivare och du som blivit uppsagd ska fylla i och skriva under anmälan. När vi fått in din anmälan tar vi upp den i vår beredargrupp och skickar sedan ut ett besked till dig. Ta kontakt med oss så snart som möjligt. Din första dag som arbetslös ska du besöka Arbetsförmedlingen och anmäla dig till a-kassan.

Jag har en inkomstförsäkring hos mitt fackförbund. Hur förhåller sig fondens ersättning till min inkomstförsäkring?

Om du jobbat mer än fyra år i ett KFS-företag kan du få utfyllnad på din a-kasseersättning (AGE) från KFS-företagens Trygghetsfond om du tjänat över taket i a-kassan. Du kan få AGE i maximalt 300 ersättningsdagar. 200 ersättningsdagar får du 80 procent av lönen du haft minskat med a-kassetaket. De sista 100 dagarna får du ersättning med 70 procent av lönen minskat med a-kassetaket. Räkna ut din ersättning i vår räknesnurra.

Om du har en inkomstförsäkring via ditt fackförbund så använder du inkomstförsäkringen om du inte skulle vara kvalificerad till AGE via fonden. Du kan inte få ersättning från både fonden och inkomstförsäkringen.

Jag är arbetslös men inte på grund av arbetsbrist. Kan jag få hjälp av trygghetsfonden?

Trygghetsfonden omfattar dig som sägs upp på grund av arbetsbrist och personliga skäl med skäl ohälsa. Du kan inte få stöd av oss om du säger upp dig själv. Du kan inte heller få stöd om du fått ett skäligt erbjudande om omplacering eller erbjudande om nytt jobb men tackat nej.

Jag har blivit uppsagd. Min arbetsgivare har inte sänt in någon anmälan till Trygghetsfonden. Vad ska jag göra?

Det är din arbetsgivare som ska skicka in anmälan till fonden. Ta kontakt med din arbetsgivare och be dem börja fylla i anmälan. Om du får problem kan du alltid vända dig till Trygghetsfondens verksamhetsansvarige för råd och hjälp. Du kan också kontakta ditt fackliga ombud.

Hur lång tid tar det innan jag får pengar utbetalda?

Prata med vår rådgivare när du fått besked om att du omfattas av KFS Trygghetsfond så går vi igenom vad som gäller för dig. För att få ekonomiskt stöd ska du skicka in kopior på dina utbetalningar från a-kassan till oss. De underlag som finns hos oss senast den 14 i månaden hinner vi betala ut den 25 samma månad.