Vem kan få stöd?

KFS-företagens Trygghetsfond är trygghetsfonden för dig som arbetar i ett Sobonaföretag som tidigare tillhört KFS. Vi hjälper dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl där skälet är ohälsa.

Hos oss kan du få personlig rådgivning, coachning och ekonomiskt stöd. Vi tar fram en individuell handlingsplan utifrån dina behov och jobbar tillsammans med dig för att du ska hitta en lösning.

Villkor för stödet

För att du ska få stöd av oss finns det några krav du måste uppfylla:

  • Du är fast anställd, tillsvidareanställd, och har varit anställd minst ett år.
  • Du har jobbat minst 16 timmar i veckan.
  • Du sägs upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl som beror på sjukdom eller ohälsa. Du kan inte få stöd av oss om du säger upp dig själv. Du kan inte heller få stöd om du fått ett skäligt erbjudande om omplacering eller erbjudande om nytt jobb men tackat nej.
  • Din arbetsgivare är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona och tillhörde tidigare KFS. Du behöver inte vara medlem i facket för att få stöd av oss.

Det finns några undantag. Vd i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer och några fler företag omfattas inte av vårt trygghetsavtal. För att få stöd vid uppsägning av personliga skäl som beror på sjukdom eller ohälsa finns specifika villkor.

Är du osäker om KFS Trygghetsfond gäller för dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om KFS-företagen

KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, var arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. 2018 gick vi ihop med Pacta och bildade Sobona. KFS-företagens Trygghetsfond finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS.