KFS Trygghetsfond administreras från den 1 april av Omställningsfonden

KFS-företagens trygghetsfond administreras från den 1 april 2018 av Omställningsfonden.

KFS-Företagens Trygghetsfonds styrelse har vid sammanträde 2018-03-07 beslutat att köpa den administrativa tjänsten, att via rådgivaren hantera trygghetsfonden av Omställningsfonden.

Som en följd av fusionen mellan KFS och Pacta så blir det också förändringar för KFS Trygghetsfond. Förändringen kommer i olika steg. Som ett första steg så kommer fondens verksamhet att fysiskt flyttas över till Omställningsfondens lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm. Rådgivaren Johan Frisö fortsätter som rådgivare och har tillsvidare samma kontaktuppgifter som tidigare, se nedan. Hur och när nästa steg i fondens framtid tas är en fråga för kollektivavtalsstiftarna, det vill säga avtalets parter.

KFS-Trygghetsfondens verksamhet består och fortsätter sin verksamhet som tidigare. Vad som ändrats är således rådgivarens placering som från och med den 1 april är placerad i Omställningsfondens lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm.

Ny postadress: 118 82 Stockholm
Ny besöksadress: Hornsgatan 15

Rådgivare KFS-Företagens Trygghetsfond: Johan Frisö
Mobil:070-419 33 95
Mail: johan.friso@kfs.net