Nytt studiestöd för vuxna

Riksdagen har fattat beslut om ett omfattande omställningspaket, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Ett nytt studiestöd via CSN, det så kallade omställningsstudiestödet, gör det möjligt för fler yrkesverksamma vuxna att vidareutbilda sig från vårterminen 2023 och framåt.

Genom det nya omställningspaketet införs ett nytt omställningsstudiestöd i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Med omställningsstudiestödet får yrkesaktiva personer möjlighet att studera upp till 44 veckor, motsvarande ett år, med hjälp av studiestöd och lån via CSN. För de flesta kommer stödet att motsvara minst 80 procent av personens lön. Det nya omställningsstudiestödet går att söka från den 1 oktober 2022, för studier för vårterminen 2023 och framåt.

Läs mer om omställningsstudiestödet på Omställningsfondens hemsida