Tätare samarbete med Omställningsfonden

Samarbetet mellan KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden intensifieras allt mer och på sikt förväntas fonderna slås ihop helt.

- Vi utökar samarbetet och våra organisationer jobbar idag mycket nära varandra. Stödet till arbetsgivare och klienter är idag väldigt lika och på sikt hoppas vi att det blir ett samgående mellan organisationerna, säger Johan Frisö, verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond.

Administration via Omställningsfonden

All administration sker idag via Omställningsfonden och en del av jobbet med klienter och arbetsgivare sker tillsammans med rådgivare på Omställningsfonden.

- För nyheter, event och annan  information hänvisar till Omställningsfondens hemsida, säger Johan Frisö.

Har du frågor kontakta Johan Frisö, johan.friso@kfs.net.