Finansiering och avgifter

Sobona bildades 2018 i samband med att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick ihop. Organisationerna hade varsin trygghetslösning, KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden. KFS-företagens Trygghetsfond finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS, men administreras sedan den 1 april 2018 av Omställningsfonden.

Sobona bildades 2018 i samband med att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick ihop. Organisationerna hade varsin trygghetslösning, KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden. KFS-företagens Trygghetsfond finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS, men administreras sedan den 1 april 2018 av Omställningsfonden.

För att bygga upp en gemensam kassa för framtida omställning och kompetensutveckling har parterna beslutat att en avgift om 0,1% av bruttolönesumman ska debiteras alla företag och organisationer i Sobona och inbetalas till Omställningsfonden.

Sedan 2018 tas ingen avgift in för KFS-företagens Trygghetsfond. Fonden kommer att avvecklas när dess medel är slut, vilket uppskattningsvis är inom 5 år. Samtliga företag och organisationer i Sobona kommer då att omfattas av Omställningsfonden.

Har ni frågor kring avgiften kan ni kontakta:

johan.friso@kfs.net eller faktura@omstallningsfonden.se