Beredargrupp

Beredargruppen hanterar ansökningar till fonden.

Ordinarie ledamöter

Anna Linder, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö AB
Cecilia Tazewell, Sobona
Peter Beckman, Svealandstrafiken AB
Annica Jansson, Kommunal
Jan-Olov Olsson, Vision
Sam Najafian, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Camilla Svaleklev, VoB syd AB
Maria Appel, Roslagsvatten AB
Lena Moen, Got Event AB
Antonio Ropero, Ledarna
Ulrika Nilsson, Seko
Maria Rautpalo, Jusek

Verksamhetsansvarig

Johan Frisö

Möten 2021

Följande möten är inplanerade för Beredargruppen under 2021:

  • 26 januari
  • 10 mars
  • 20 april
  • 2 juni
  • 2 september
  • 30 september    
  • 3 november
  • 15 december