Om KFS-företagens Trygghetsfond

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Vårt arbete präglas av ett gott och nära samarbete mellan parterna med fokus på en så lyckad omställning som möjligt för alla inblandade.

Vi ger personlig rådgivning, coachning och ekonomiskt stöd. Alla är unika så vi tar fram en individuell handlingsplan som utgår från den arbetssökandes behov. Målet med vårt arbete är att hitta en lösning så snart som möjligt, det kan vara en ny sysselsättning, utbildning eller något annat.

Vem omfattas av fonden?

KFS-företagens Trygghetsfond omfattar dig som arbetar i ett Sobonaföretag som tidigare tillhört KFS. I stort sett alla som varit anställda minst ett år och haft en arbetstid på över 16 timmar per vecka omfattas av trygghetsavtalet. Det finns några undantag. Är du osäker på om du omfattas av avtalet är du välkommen att kontakta oss

Tidigt samarbete ger resultat

Vi vet att ju tidigare vi angriper problemen desto fler lösningar kan vi hitta. Varje dag är värdefull. Därför är vi gärna med tidigt i processen. Som arbetsgivare kan du kontakta oss redan när ni planerar förändringar som kan minska antalet anställda. Genom att jobba tillsammans kan vi ofta hitta lösningar.

KFS Trygghetsfond är ett bra exempel på den svenska modellen med partsnära samarbete. Kan vi hjälpas åt att verka för att anställda får nytt arbete utan att arbetslöshet uppstår är mycket vunnet. Blir det ändå en uppsägning har vi lång erfarenhet av rådgivning, stöd och olika typer av åtgärder för att snabbt hitta en ny sysselsättning. Vi jobbar utifrån principen ”hjälp till självhjälp” för vi vet hur viktigt det är att som arbetssökande själv vara aktiv i omställningsarbetet.

Om KFS Trygghetsfonden

KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, var arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. 2018 gick vi ihop med Pacta och bildade Sobona. KFS-företagens Trygghetsfond finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS. Sedan den 1 april 2018 administreras Trygghetsfonden av Omställningsfonden.