Styrelse och råd

Styrelsens uppgift är att se till att fonden sköts på rätt sätt och når sina mål. Styrelsen är sammansatt av representanter från både arbetsgivarsidan och fackförbund.

Ledamöter

Christian Schwartz, Mölndal Energi
Per Nordenstam, Sobona
John Nilsson, Sobona

Lars Fischer, Kommunal
Oskar Pettersson, Vision
Jerker Ambjörn, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Göran Holm, Sobona
Cecilia Tazewell, Sobona
Alexandra Wåhlstedt, Sobona

Valle Karlsson, Seko
Antonio Ropero, Ledarna
Marie Thuresson, Akavia

Revisorer

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor
Annelie Elgevi, Vision, förtroendevald revisor
Lars Randerz, Kommunal, förtroendevald revisorsuppleant