Välkommen till KFS Trygghetsfond

Råd och stöd på vägen mot nya möjligheter

Information om KFS-Trygghetsfonds samarbete med Omställningsfonden

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden. Det innebär att vi kommer att hänvisa till Omställningsfondens hemsida för information och nyheter framöver. Där kommer du alltid att hitta all aktuell information som berör Sobonaföretag som tillhör KFS-företagens Trygghetsfond.

Årets premiefakturering är igång

Läs mer om det här:

Finansiering och premiefakturering