Välkommen till KFS Trygghetsfond

Råd och stöd på vägen mot nya möjligheter

Förebyggande insatser

Vårt mål är att i första hand förebygga att anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. Här kan du läsa mer om det.

För arbetsgivare