Avslut av anställning

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden. Det innebär att vi kommer att hänvisa till Omställningsfondens hemsida för information och nyheter framöver. Där kommer du alltid att hitta all aktuell information som berör Sobonaföretag som tillhör KFS-företagens Trygghetsfond.

Vi stöttar dig som arbetsgivare i välfärdssektorn inför och under en uppsägning på grund av arbetsbrist, vid överenskommelse om avslut eller när en tidsbegränsad anställning upphör.

Läs mer hos Omställningsfonden

Avslut av anställning