Förbyggande insatser

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden. Det innebär att vi kommer att hänvisa till Omställningsfondens hemsida för information och nyheter framöver. Där kommer du alltid att hitta all aktuell information som berör Sobonaföretag som tillhör KFS-företagens Trygghetsfond.

Vi stöttar er i arbetet med förebyggande insatser och aktiviteter som gör det möjligt att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och samtidigt öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren.

Läs mer hos Omställningsfonden

Förebyggande insatser