Finansiering och avgifter

Premiefakturering - information finns längre ner på sidan

Sobona bildades 2018 i samband med att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick ihop. Organisationerna hade varsin trygghetslösning, KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden. KFS-företagens Trygghetsfond finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS, men administreras sedan den 1 april 2018 av Omställningsfonden.

För att bygga upp en gemensam kassa för framtida omställning och kompetensutveckling har parterna beslutat att en avgift ska debiteras alla företag och organisationer i Sobona och inbetalas till Omställningsfonden. Detaljer kring premien finns till höger på sidan.

Sedan 2018 tas ingen avgift in till KFS-företagens Trygghetsfond. Fonden kommer att avvecklas när dess medel är slut, vilket uppskattningsvis är inom 5 år. Samtliga företag och organisationer i Sobona kommer då att omfattas av Omställningsfonden.

Se vidare information om premiefakturering till höger.
Har ni frågor om själva fakturan, kontakta faktura@omstallningsfonden.se

Har ni frågor kring avtalet, kontakta johan.friso@omstallningsfonden.se

 

Frågor och svar angående premiefakturering

Mer information om premiefaktureringen hos Omställningsfonden

Angående rabatterad premie för KFS Trygghetsavtal

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal