Om webbplatsen & GDPR

För Trygghetsfonden är personlig integritet viktigt. Du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och vi eftersträvar en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi berättar också hur vi jobbar med kakor.

KFS-företagens Trygghetsfond administreras av Omställningsfonden.

I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig:

Omställningsfonden (org nr 802012-0963) 118 82 Stockholm, 08-452 78 00

Omställningsfondens ändamål med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och åtaganden med anledning av våra uppdrag. Omställningsfondens behandling av personuppgifter styrs av och följer dataskyddsförordningen (GDPR).