Styrelse och Beredargrupp

Styrelsens uppgift är att se till att fonden sköts på rätt sätt och når sina mål. Beredargruppen bereder ärenden till styrelsen och hanterar ansökningar till fonden. Styrelse och Beredargrupp är sammansatt av representanter från stiftarna från de arbetsgivare och fackliga organisationer som är KFS-företagens trygghetsfonds huvudmän.

Styrelse och råd

Ledamöter

Ordförande: Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland
Per Nordenstam, Sobona
John Nilsson, Sobona

Lars Fischer, Kommunal
Oskar Pettersson, Vision
Marie Thuresson, Akavia

Suppleanter

Göran Holm, Sobona
Cecilia Tazewell, Sobona
Charlotta Gahmberg, Sobona

Mats Ekeklint, Seko
Antonio Ropero, Ledarna
Lars-Erik Ekbäck Eriksson, Akademikerförbundet SSR

Beredargrupp

Ledamöter

Anna Linder, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö AB
Cecilia Tazewell, Sobona
Peter Beckman, Svealandstrafiken AB
Annica Jansson, Kommunal
Jan-Olov Olsson, Vision
Sam Najafian, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Camilla Svaleklev, VoB syd AB
Maria Appel, Roslagsvatten AB
Lena Moen, Got Event AB
Antonio Ropero, Ledarna
Ulrika Nilsson, Seko
Maria Rautpalo, Akavia