Stöd när anställningen upphör

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden. Det innebär att vi kommer att hänvisa till Omställningsfondens hemsida för information och nyheter framöver. Där kommer du alltid att hitta all aktuell information som berör Sobonaföretag som tillhör KFS-företagens Trygghetsfond.

KFS Trygghetsfond genom Omställningsfonden stöttar dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har avslutat din tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga eller är tidsbegränsat anställd inom kommunalt företag anslutet till Sobona.

Läs mer hos Omställningsfonden

Stöd när anställningen upphör