Om KFS-företagens Trygghetsfond

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. 

KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, var arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Sobona bildades 2018 i samband med att KFS och arbetsgivarorganisationen Pacta gick ihop. Organisationerna hade varsin trygghetslösning, KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden. KFS-företagens Trygghetsfond, som bildades 1993, finns kvar och gäller för de företag som tidigare tillhörde KFS.

Sedan den 1 april 2018 administreras Trygghetsfonden av Omställningsfonden.

Fonden kommer att avvecklas när dess medel är slut, vilket uppskattningsvis är inom 5 år. Samtliga företag och organisationer i Sobona kommer då att omfattas av Omställningsfonden. 

Praxis för KFS-företagens Trygghetsfond

Här kan du läsa om praxis för fonden:

Praxisanvisningar till KFS Trygghetsavtal